- Rosja intensyfikuje działania militarne i wywiadowcze na polu cybernetycznym. W najbliższych latach to właśnie cyberprzestrzeń będzie stanowiła pole rozgrywania konfliktu między Federacja Rosyjską, a krajami NATO. Będzie to również jedno z głównych źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski oraz pozostałych krajów regionu Morza Bałtyckiego. Najwyższy...

– Kreml od wielu lat traktuje kwestie energetyczne i militarne jako kompatybilne narzędzia prowadzenia polityki. Osiągając zarówno cele międzynarodowe, jak i wykorzystując je na potrzeby wewnętrzne. W kontekście militaryzacji obszaru Morza Bałtyckiego, ale również z powodów czysto ekonomicznych, sektor energetyczny należy do priorytetowych branż będących...

Słabością branży ochroniarskiej są same firmy. – Dbając o zysk, często obniżają one standardy zapewnianego bezpieczeństwa. W naszej pracy zajmujemy się m.in. weryfikowaniem skuteczności zespołów ochrony fizycznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów i osób. Nie jesteśmy przez firmy ochroniarskie zbyt lubiani. Niestety bardzo często wskazujemy klientom...