Ile kosztuje wynajęcie detektywa?

Ile kosztuje wynajęcie detektywa? Cennik usług detektywistycznych w Warszawie

Sprawdziliśmy cenniki usług detektywistycznych warszawskich Agencji Detektywistycznych. Zobacz ile kosztuje wynajęcie detektywa.

Usługi detektywistyczne oferowane przez prywatnych detektywów lub Agencje detektywistyczne zwyczajowo są rozliczane według trzech sposobów wyceny: rozliczenie za przepracowaną ilość godzin, rozliczenie za tzw. dniówkę oraz rozliczenie ryczałtowe za całość sprawy. To podział, który będzie występował zarówno w sprawach prywatnych dotyczących rozwodów i zdrad małżeńskich, jak również przy sprawach karnych oraz zleceniach gospodarczych.

Cena usług detektywistycznych, jako kryterium wyboru

 

Ceny usług detektywistycznych są ściśle związane z charakterem zlecenia i stopniem złożoności sprawy. Zależą od liczby zaangażowanych detektywów, nakładu sił i środków przeznaczonych na sprawę oraz czasu niezbędnego do realizacji zlecenia, ale również przygotowania się do niego i późniejszego opracowania uzyskanego materiału.

Należy mieć świadomość, że cena (choć nie ukrywajmy – jest istotna) nie może być głównym kryterium wyboru. Warto poszukiwać Agencji Detektywistycznych zatrudniających osoby z realnym doświadczeniem dochodzeniowo-śledczym oraz operacyjno-rozpoznawczym. Nie należy z marszu skreślać osób bez doświadczenia w policji lub służbach specjalnych. Skuteczność działań detektywów wynika z cech psychofizycznych detektywa, dobrego planu pracy, kreatywności w realizacji zadań oraz znajomości prawa.

Argumentem za wybraniem Agencji Detektywistycznej, a z drugiej strony działającym na niekorzyść pojedynczych detektywów, jest… zespół, ilość osób i stopień ich zgrania. Nie zgadzaj się na zespół z łapanki. Działający w pojedynkę prywatny detektyw nie ma możliwości przepracowania 12 godzin, w pełnym skupieniu i z należytą efektywnością. Nie mówiąc już o dyskrecji takich działań. Prowadzenie skutecznej obserwacji w pojedynkę, zwłaszcza w środkach komunikacji lub prowadzonej za pośrednictwem pojazdu, jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście, praca z wykorzystaniem GPS niesamowicie ułatwia obserwację pojazdów, jednak nie w każdym przypadku jest to rozwiązanie legalne.

Stawka godzinowa – Podstawowy element cennika Agencji Detektywistycznej

 

Podstawowe rozliczenie, to rozliczenie za każdą godzinę przepracowaną na danym zleceniu. To rozliczenie najkorzystniejsze dla zleceń krótkich, czyli trwających do ok. 8 godzin oraz spraw tzw. problemowych np. związanych z ustaleniem, czyli o trudnym do oszacowania czasie trwania.

Cenniki usług detektywistycznych warszawskich Agencji Detektywistycznych zawierają stawki, które wahają się od 80 do 200 zł netto za godzinę pracy. Do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT wynoszący 23%. Średnim kosztem wynagrodzenia Agencji Detektywistycznej jest kwota ok. 150 zł netto za godzinę pracy pary detektywów. W ramach okresowych promocji coraz częściej pojawiają się stawki komunikowane od 120 zł netto za godzinę pracy. Niższe ceny powinny wzbudzać czujność, podobnie jak stawki powyżej 200 zł netto.

Należy pamiętać, że do kwot podstawowych mogą być wyliczane dodatkowe koszty. Najpopularniejsze koszty to paliwo, opłaty drogowe oraz nocleg. Pamiętaj jednak żeby Umowa zawierana z detektywem zawierała następujące informacje: kiedy, w jakich przypadkach oraz w jakiej wysokości mogą się pojawić ewentualne dodatkowe koszty.

Warto pamiętać, że część Agencji Detektywistycznych wskazuje na minimalny czas zlecenia w wymiarze ok. 3-4 godzin. Przyjmowanie krótszych zleceń nie zawsze będzie dla Agencji korzystne. Dlaczego? Do zlecenia trzeba się przygotować, na miejsce realizacji trzeba dojechać, zarówno przed jak i po wykonaniu usługi detektyw poświęca przecież również czas na spotkanie z klientem, a po skończonej realizacji musi przecież sporządzić raport – sprawozdanie z czynności wykonanych w ramach usługi detektywistycznej.

Dniówka detektywa to nie zawsze dzień pracy detektywa

 

Agencje detektywistyczne rozliczają się również w ramach tzw. dniówki. Dniówka w zależności od agencji wynosi od 8 do 12 godzin pracy. Dla niektórych podmiotów „dniówka detektywa” często jest synonimem pakietu godzin, niejako promocją. Średnie stawki dniówki wahają się od 1200 do 1800 zł netto. Jako średnią stawkę dniówki (12 godzin) należy przyjąć kwotę ok. 1500 zł netto.

Podczas podpisywania umów na realizację usług detektywistycznych należy zwrócić szczególną uwagę na zakres zlecenia i sposób jego realizacji. Bardzo ważne jest także określenie liczby osób, które będą zaangażowane w wykonanie usługi detektywistycznej.

Obserwacja, która ma być prowadzona skutecznie i z zachowaniem dyskrecji, powinna być realizowana przez zespół co najmniej dwuosobowy, a rozwiązaniem najlepszym (godzącym koszty i efektywność) będą trzy osoby oraz dwa pojazdy. To jednak może wymagać dopłaty. W rzeczywistości, zespół obserwacyjny oczywiście powinien składać się z większej grupy osób i pojazdów. Czy większość zleceń wymaga tego rodzaju sił i środków? Odpowiedź jest jednoznaczna. Merytorycznie nie ma takiej potrzeby. Ponadto koszt zespołu, składającego się np z 11 osób i 5 pojazdów może być zwyczajnie nieosiągalny z punktu widzenia budżetu klienta.

Do brzegu: Ile kosztuje wynajęcie detektywa?

 

Zlecenia detektywistyczne w sprawach rozwodowych mogą kosztować 1500 zł za całą sprawę, a czasem nawet mniej. Część klientów dysponuje bardzo precyzyjnymi informacjami. To one pozwala na realizację w niskich niższej cenie. Jednak w znaczącej liczbie przypadków, w sprawach rozwodowych należy przygotować się na wydatek w wysokości ok 3000 / 4500 zł netto. Wartość zleceń realizowanych przez detektywów rzadko wynosi setki tysięcy złotych, ale niczym dziwnym nie są sprawy o budżecie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Prosta zależność jest taka, że trudniejsze realizacje oznaczają wyższe koszty. Jednym z mitów jest natomiast stwierdzenie, że zlecenia gospodarcze muszą być znacznie droższe od spraw prywatnych.

fot. Własne