Słabością branży ochroniarskiej są same firmy. – Dbając o zysk, często obniżają one standardy zapewnianego bezpieczeństwa. W naszej pracy zajmujemy się m.in. weryfikowaniem skuteczności zespołów ochrony fizycznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów i osób. Nie jesteśmy przez firmy ochroniarskie zbyt lubiani. Niestety bardzo często wskazujemy klientom...