Wsparcie procesowe

Dochodzimy prawdy zdobywając informacje szczególnie istotne dla naszych Klientów. Wesprzemy Cię na każdym etapie sprawy.
 
Przykładowe usługi wsparcia procesowego dla prawników i ich klientów:
 
 • Obserwacja detektywistyczna osób, miejsc i zdarzeń
 • Zbieranie dowodów w sprawach cywilnych oraz sprawach o przestępstwa karne i skarbowe
 • Ustalenie adresu do korespondencji (doręczenia), danych personalnych i kontaktowych
 • Ustalenie faktycznego miejsca zamieszkania osoby
 • Poszukiwanie osób ukrywających się
 • Poszukiwanie świadków zdarzeń
 • Weryfikacja wiarygodności świadków
 • Weryfikacja dowodów dotyczących alibi
 • Ustalenia dotyczące przeciwnika procesowego
 • Ustalenie miejsca pracy i źródeł dochodów osób
 • Ustalenie stanu majątkowego osób
 • Ustalenie sytuacji finansowej podmiotów i rzeczywistej skali prowadzonego biznesu 
 • Poszukiwanie ukrytych składników majątku osób i podmiotów
 
Sprawy rozwodowe, rodzinne i alimentacyjne:
 
 • Dowody w sprawach rozwodowych
 • Dowody sprawie o alimenty
 • Dowody w sprawie o przyznanie opieki nad dzieckiem
 • Dokumentacja sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem

Detektyw godny zaufania

+48 530287887

Zadzwoń i umów się na spotkanie